• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  REGULAMIN ULOTKOWI.PL

  1.   DEFINICJE
  2.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
  3.   ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  4.   REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  5.   CENY I PŁATNOŚCI
  6.   DOSTAWA
  7.   JAKOŚĆ PRODUKTU I REKLAMACJE
  8.   POSTĘPOWANIE Z WŁASNOŚCIĄ KLIENTA
  9.   SPRAWDZANIE I KOREKCJA PLIKÓW
  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Wszystkie produkty i usługi poligraficzne oferowane przez Ulotkowi.pl można kupić przez Internet, za pośrednictwem portalu Ulotkowi.pl.

  System składania i realizacji zamówień został zautomatyzowany w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu ich realizacji oraz wysyłki do Zleceniodawcy (zwany dalej Klientem).

  Aby korzystać z systemu zamówień on-line konieczna jest rejestracja w Ulotkowi.pl. Rejestracja jest bezpłatna, jednorazowa i trwa kilka minut.

  Rejestracja oznacza akceptację przez Klienta regulaminu oraz polityki prywatności, zawartych  na stronie www.ulotkowi.pl.

  1. DEFINICJE

  1.1 Klient – firma prowadząca działalność gospodarczą lub instytucja zlecająca Ulotkowi.pl wykonanie produktu.

  1.2 Plik – plik graficzny wysłany przez Klienta do systemu zamówień Ulotkowi.pl w formacie opisanym na stronie zamawianego produktu systemu Ulotkowi.pl.

  1.3 Produkt – będący przedmiotem zlecenia i zamówiony w Ulotkowi.pl zgodnie z opisem znajdującym się przy opisie zamawianego produktu przez Klienta.

  1.4 Sprawdzenie pliku tzw. preflight to mechanizm, który ma za zadanie analizę pliku pod względem prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych zgodnie z kryteriami Ulotkowi.pl.

  1.5 Parametry druku

  1.5.1 Zlecenia realizowane są zgodnie z ich parametrami opisanymi w specyfikacji produktu.

  1.5.2 Wszystkie zamówienia realizowane w technologii offsetowej drukowane są z rozdzielczością 2400 dpi oraz liniaturą 175 lpi.

  1.5.3 Prace pełnokolorowe drukowane są w standardzie CMYK – Euroskala, zgodnie z normą ISO

  1.5.4 [usunięty]

  1.5.5 Produkty w technologii cyfrowej są wykonywane w Ulotkowi.pl w rozdzielczości 600 dpi.

  1.5.6  Wstępny profil farbowy w przypadku prac offsetowych jest ustalany w standardzie CIP-4 natomiast stabilność nasycenia kolorów jest kontrolowana densytometrycznie w trybie in-line.

  1.5.7 Na produktach falcowanych (łamanych) mogą występować mikropęknięcia w miejscu zgięcia.

  1.5.8  Opcjonalne otwory nawiercamy zgodnie ze specyfikacją umieszczoną przy produkcie. W przypadku nie uwzględnienia w projekcie powyższego zalecenia, Ulotkowi.pl nie odpowiada za wystąpienie otworu na tekście bądź grafice.

  1.6 Korekcja pliku – mechanizm zmiany zawartości plików poligraficznych w taki sposób, żeby była możliwość jego produkcji w procesach poligraficznych zgodnie z wytycznymi Ulotkowi.pl.

  1.7. Koszyk – lista produktów, które chce nabyć Klient w systemie Ulotkowi.pl. Klient może dodawać, usuwać z koszyka do czasu „złożenia zamówienia”. Wszystkie produkty w koszyku tworzą automatycznie zamówienie.

  1.8. Status zamówienia – etap, na którym aktualnie znajduje się dane zlecenie.

  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2.1. Złożenie zamówienia w systemie internetowym sklepu Ulotkowi.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania produktu pomiędzy Klientem a Ulotkowi.pl.

  2.2. Ulotkowi.pl zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Wszystkie dane będą przetwarzane wyłącznie przez Ulotkowi.pl w celach poprawnego wykonania zlecenia, kontaktu z Klientem oraz wysyłki zamówionych towarów.

  2.2. [usunięto]

  2.3 Akceptując regulamin Ulotkowi.pl Klient zgadza się i akceptuje politykę prywatności Ulotkowi.pl przedstawioną na stronie www.ulotkowi.pl

  2.4 Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy – zlecenia, gdzie Klient jest Zleceniodawcą, a Zlceniobiorcą jest Zakład Usług Dokumentacyjnych Budownictwa DEBEX Bogdan Tul, ul. Przyjemna 3, 80-174 Otomin, NIP: 957-051-28-94 prowadzący serwis internetowy Ulotkowi.pl

  2.5 Zlecenia usługi może dokonać każdy, kto ma dostęp do internetu oraz jest osobą pełnoletnią.

  2.6. Zakup realizowany jest na podstawie formularza zlecenia, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym do wykonania powierzonego zadania.

  2.7. Zamówienia w Ulotkowi.pl można składać wyłącznie po dopełnieniu procedury rejestracyjnej. Czynność ta jest równoznaczna z akceptacja Regulaminu i polityki prywatności. W efekcie procedury rejestracyjnej Klientowi zostanie nadane indywidualne konto.

  2.8. Ulotkowi.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy, np. w treści materiału. Jeśli zawierają one treści niezgodne z polskim prawem, Ulotkowi.pl może odmówić przyjęcia zlecenia. Klient wysyłając zlecenie poświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich i ma prawo do korzystania z nich.

  2.9. Do prawidłowego korzystania z systemu zamówień zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  - przeglądarka Mozilla Firefox 3.0 lub wyższej, Internet Explorer 6.0 i wyższej lub Apple Safari 3.2 i wyższej.
  - Java w wersji 6.
  - dodatek do przeglądarki FLASH,
  - Włączona obsługa java i javascript.
  - PDF Reader Firmy Adobe
  - posiadanie konta e-mail

  2.10 [usunięto]

  2.11. Ulotkowi.pl zastrzega sobie prawo do nie wykonania zlecenia jeżeli system informatyczny Ulotkowi.pl w wyniku błędu wyzerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny do kwot odstających od cen rynkowych w wyniku błędu informatycznego powstającego na skutek błędów matematycznych lub błędów wyświetlania. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania systemu Ulotkowi.pl powoduje automatycznie, że zawarta umowa między Ulotkowi.pl, a Klientem jest nieważna. O fakcie tym poinformuje Ulotkowi.pl niezwłocznie Klienta pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.

  2.12. Ulotkowi.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn. O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient będzie poinformowany drogą elektroniczną  poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. Dodatkowo mogą być podejmowane próby powiadomienia Klienta, o odmowie realizacji zamówienia, innymi środkami komunikacji (np. telefon, poczta).

  3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

  3.1. Złożenie zamówienia jest możliwe po przesłaniu plików spełniających wymogi określone w parametrach produktu.

  3.2. Przesłany plik zostaje poddany sprawdzeniu pod względem jego prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych. Sprawdzenie pliku może wskazać na jeden z trzech stanów:
   - plik prawidłowy – oznacza, że plik z projektem jest prawidłowo przygotowany do prac poligraficznych i zamówienie może być realizowane
  - plik z ostrzeżeniem – oznacza, że niektóre parametry pliku są niezgodne z kryteriami Ulotkowi.pl. Aby kontynuować zamówienie, klient jest zobowiązany do akceptacji bądź ponownego przesłania pliku prawidłowego,
  - plik błędny – oznacza, że plik jest nieprawidłowo przygotowany do prac poligraficznych i nie można rozpocząć realizacji zamówienia. Należy ponownie przygotować plik zgodnie z kryteriami Ulotkowi.pl.
  W przypadku plików z ostrzeżeniami i plików z błędem klient otrzymuje wynik sprawdzenia pliku w postaci informacji mailem.

  3.3. [ usunięto]

  3.4. [usunięto]

  3.5. Akceptacja pliku oznacza akceptację ceny produktu, do którego przypisany jest plik (cennik na stronie www.ulotkowi.pl).

  3.6. Składając zamówienie Klient podaje adres wysyłki. W przypadku zamówień realizowanych płatnością "za pobraniem" adres wysyłki musi być tożsamy z adresem zawartym w danych rejestracyjnych Klienta.

  3.7. Aktualny status zamówienia oraz wymiana informacji odbywa się w panelu Klienta i drogą mailową.

  4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  4.1. Ulotkowi.pl wykonuje zlecenie druku na podstawie przesłanego przez klienta pliku. Plik musi być przygotowany zgodnie z parametrami znajdującymi się przy opisach produktów.

  4.2. Terminy realizacji zamówień przybliżony czas w jakim zamówienie zostanie odebrane przez firmę kurierską i są określone bezpośrednio przy każdym produkcie na stronie www.ulotkowi.pl. Termin realizacji jest obliczany na podstawie dni roboczych. W przypadku gdy zamówienie zawiera produkty o różnych terminach realizacji, przybliżonym terminem wysyłki będzie czas potrzebny na wykonanie produktu o najdłuższym terminie realizacji.

  4.3. W przypadku płatności elektronicznych oraz płatności za pobraniem, termin realizacji zlecenia zaczyna biec od momentu „złożenia zamówienia” i sprawdzenia plików, jednakże pliki ze statusem "plik z ostrzeżeniami" muszą zostać zaakceptowane przez zamawiającego. W przypadku płatności w formie przedpłaty, termin realizacji zlecenia zaczyna biec od momentu zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Ulotkowi.pl. Do terminu zakończenia zlecenia należy doliczyć czas niezbędny na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską ok. 1-2 dni robocze.

  4.4. Termin realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Ulotkowi.pl. Klient o zmianie terminu zostanie powiadomiony tak szybko, jak będzie to możliwe.

  4.5. Przedmiotem usługi jest wykonanie przez Ulotkowi.pl produktu i jego wysyłka na adres wskazany przez Klienta.

  4.6. Ulotkowi.pl wykonuje usługę w terminach określonych na stronie www.ulotkowi.pl

  4.7. Przez termin wykonania usługi uważa się nadanie jej firmą kurierską na adres (adresy) podane przez Klienta.

  4.8. Dane o czasie dostawy podawane przez firmę kurierską są dostępne na stronie firm kurierskich. np. www.ups.com itp.

  4.9. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do kwoty 10 000 PLN

  5. CENY I PŁATNOŚCI

  5.1. Za datę płatności przyjmujemy termin zaksięgowania wpłaty na koncie.

  5.2. Wszystkie ceny za produkty oraz usługi zostały przedstawione na stronie www.ulotkowi.pl

  5.3. Ceny opublikowane w cenniku na stronie www.ulotkowi.pl są podane w wartości netto i brutto.

  5.4. Ulotkowi.pl akceptuje płatności:
  a. przedpłata na konto
  b. płatność przy odbiorze przesyłki – wysyłka za pobraniem
  c. płatność przelewami elektronicznymi mechanizmem Transferuj.pl

  5.5. Faktura wystawiana jest z datą zaksięgowania środków na koncie.

  5.6. Faktura wysyłana jest w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.

  5.7 Ulotkowi.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zlecenia jeżeli poprzednia płatność za usługi zamówione w Ulotkowi.pl nie jest uregulowana.

  5.8 Ulotkowi.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zlecenia z formą płatności za pobraniem, jeżeli kwota złożonych i nieopłaconych zamówień zamówienia przekracza 500 zł. brutto

  5.9. Ulotkowi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz prawo do organizowania akcji promocyjnych, dostępnych tylko dla wybranych grup promocyjnych albo grup Klientów.

  5.10. [usunięto]

  5.11. Zaksięgowanie wpłat za dane zamówienie możliwe jest tylko w przypadku dokonania opłaty za realizację zlecenia zgodnie z danymi zawartymi w przesłanej fakturze proforma. Wpłaty dokonywane na inne dane, w tym w szczególności na inny numer konta niż podany na fakturze proforma, może opóźnić lub uniemożliwić realizację zlecenia.

  5.12. W przypadku wybrania przedpłaty na konto jako formy płatności, zamówienie uzyskuje status "W trakcie realizacji" jeżeli wpłata zostanie uznana na naszym koncie bankowym do godziny 15.00 w danym dniu. Jeżeli wpłata zostanie uznana na naszym rachunku bankowym po godzinie 15.00, zamówienie, którego dotyczy wpłata, otrzyma status "W trakcie realizacji" w kolejnym dniu roboczym.

  6. DOSTAWA

  6.1. Produkty zamówione w Ulotkowi.pl mogą być dostarczone tylko przesyłką kurierską.

  6.2. Nie istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w Ulotkowi.pl.

  6.3. Transport na wszystkie zlecenia Ulotkowi.pl świadczy zewnętrzna firma logistyczna.

  6.4. Przesyłka zostanie dostarczona na adres podany w zleceniu wykonania usługi.

  6.5. [usunięto]

  6.6. W przypadku reklamacji, towar Klient dostarcza do Ulotkowi.pl na własny koszt

  6.7. [usunięto]

  6.8. [usunięto]

  6.9. klient nie ponosi kosztów transportu

  6.10. W przypadku nie odebrania zamówienia od kuriera, Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotnej oraz ponownej przesyłki. Przed ponowną wysyłką zamówienia wymagana jest przedpłata kosztów przesyłki oraz wartości zamówienia pobraniowego.

  7.  JAKOŚĆ PRODUKTU I REKLAMACJE

  7.1. [usunięto]

  7.2. Reklamacje dotyczące jakości druku można złożyć do 7 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 4 dni roboczych od uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.

  7.3. Reklamacje dotyczące różnicy pomiędzy ilością dostarczonego towaru a otrzymanego przez klienta muszą zostać zgłoszone drogą mailową w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki.

  7.4. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko po porównaniu z
  odbitką certyfikowaną dostarczoną przez i na koszt Klienta. Wydruki z drukarek oraz innych wydruków np. proof bez certyfikacji nie będą uwzględnianie.

  7.5. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko jeżeli odchylenie od pliku wzorcowego będzie większe niż 5% nasycenia barw.

  7.6. Błędy w treści zleconego materiału nie podlegają reklamacji.

  7.7. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.

  7.8. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zlceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Koszt dostarczenia nakładu do Ulotkowi.pl ponosi Klient.

  7.9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

  7.10. W przypadku uznania reklamacji reklamowanego nakładu zwrot nie może przekroczyć wartości fakturowanej.

  7.11. W przypadku uznania reklamacji, Ulotkowi.pl realizuje nieodpłatnie ponowne zamówienie reklamowanego produktu i ponosi koszty dostarczenia do Klienta.

  7.12 [usunięto]

  7.13. Ulotkowi.pl informuje, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze oraz wydrukach na ogólnodostępnych urządzeniach drukujących. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

  7.14. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie mailowej na adres info@ulotkowi.pl w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

  7.15. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt w całym nakładzie.

  7.16. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony mailem w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Zlceniobiorcę reklamowanego produktu.

  7.17. [usunięto]

  7.18. [usunięto]

  7.19 Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko jeżeli odchylenie od pliku wzorcowego będzie większe niż 5% nasycenia barw.
  Według normy BVG/FOGRA dopuszczalne odchylenia DE (CIELAB ­ przestrzeń barwna z osią największej jasności (L*), osią czerwono-zieloną (a*) i osią żółto-niebieską (b*);) pomiędzy poszczególnymi odbitkami nakładowymi powinny odpowiadać następującym wartościom: cyjan 2,5; magenta 4,0; żółta 3,0.
  Według tej samej normy dopuszczalne odchylenia pomiędzy barwami (C+M+Y) może wynosić 5% pomiedzy odbitkami nakładowymi.
  Dla pomiarów densytometrycznych w przypadku różnych rodzajów papierów sprawa wygląda następująco:
  Papier powlekany błysk: B 1,8; C 1,55; M 1,45; Y 1,45; dopuszczalne odchylenie 3-5%
  Papier powlekany mat: B 1,8; C 1,40; M 1,35; Y 1,40; dopuszczalne odchylenie 3-5%
  Papier niepowlekany: B 1,42; C 1,05; M 1,05; Y 1,10; dopuszczalne odchylenie 3-5%
  Materiały opracowane na podstawie normy ISO 12647-2 oraz materiałów z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej.

  8. POSTĘPOWANIE Z WŁASNOŚCIĄ KLIENTA

  8.1. Materiały wysłane do realizacji są archiwizowane w naszej bazie, po czym usuwane w ciągu 30 dni od daty wykonania zlecenia.

  8.2. Treść oraz forma materiałów przekazywanych przez Klienta są przez Ulotkowi.pl traktowane jako poufne. Służą do czynności związanych z realizacją zlecenia i nie są udostępniane osobom trzecim.

  9. SPRAWDZANIE I KOREKCJA PLIKÓW

  9.1 Wszystkie przesyłane do Ulotkowi.pl pliki są analizowane w celu sprawdzenia czy nadają się do prac poligraficznych.

  9.2 Pliki przesłane od wszystkich Klientów Ulotkowi.pl w danym czasie tworzą kolejkę plików do sprawdzenia.

  9.3 Ulotkowi.pl dołoży wszystkich starań, żeby sprawdzenie plików odbyło się jak najszybciej w ramach posiadanej infrastruktury informatycznej.

  9.4 Ulotkowi.pl ma prawo w każdej chwili ustalić dowolne kryteria sprawdzenia plików.

  9.5. Ulotkowi.pl poinformuje Klienta o wyniku sprawdzenia piku. Każdy z przesłanych plików może otrzymać jeden z trzech statusów:
  9.5.1. Plik prawidłowy – oznacza, że plik z projektem jest prawidłowo przygotowany do prac poligraficznych i zamówienie może być realizowane
  9.5.2. Plik z ostrzeżeniem – oznacza, że niektóre parametry pliku są niezgodne z kryteriami Ulotkowi.pl. Aby kontynuować zamówienie, klient jest zobowiązany do akceptacji bądź ponownego przesłania pliku prawidłowego,
  9.5.3. Plik błędny – oznacza, że plik jest nieprawidłowo przygotowany do prac poligraficznych i nie można rozpocząć realizacji zamówienia. Należy ponownie przygotować plik zgodnie z kryteriami Ulotkowi.pl.
  Klient otrzymuje wynik sprawdzenia pliku w postaci  informacji mailem.

  9.6 Ulotkowi.pl zastrzega sobie prawo do korygowania plików, które nie spełniają wstępnych wymogów technicznych, a  korekcja będzie umożliwiała doprowadzenie pliku do wersji nadającej się do druku.

  9.7 Ulotkowi.pl będzie korygował pliki zarówno pod względem geometrii, skalowania plików Klienta, jak i kolorystyki, rozdzielczości obiektów, czcionek i ich transformacji i konwersji, które będą technicznie możliwe. Wszystkie te operacje mają na celu doprowadzić plik Klient do znormalizowanego pliku PDF zgodnego z normą ISO, nadającego się do druku poligraficznego.

  9.8 [usunięto]

  9.9 Ulotkowi.pl nie bierze odpowiedzialności za wady plików wynikające z nieprawidłowego przygotowania prac do druku poligraficznego, a w szczególności: nieprawidłowych marginesów i umieszczania znaków i obiektów zbyt blisko linii cięcia, nieprawidłowych spadów, nieprawidłowych składowych kolorów.

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  10.1. Regulamin obowiązuje od grudnia 2012 roku

  10.2. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem - Ogólnymi warunkami wykonania usług i polityką prywatności Ulotkowi.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Klienta Sąd Powszechny.

  10.3. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy Ulotkowi.pl i nie będą udostępniane innym firmom.

  10.4. Grafiki zawarte w sklepie internetowym przedstawiają przykłady produktów i mogą się różnić od zamówionych.

  10.5 Klient składając zamówienie zgadza się na przesłanie faktury drogą elektroniczną (Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej).

  ...jest pusty

  Znajdziesz nas:
  featured_facebook
  Szybki kontakt
   +48 606 684 460

   +48 608 482 117

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.